Kultura komuniciranja

Share

Pisanom komunikacijom ostavljamo prvi dojam i govorimo o svom obrazovanju, pismenosti, profesionalnosti.

Često mislim da najosnovnije stvari, one koje se podrazumijevaju, ne treba ponavljati.

Upravo ono što se podrazumijeva i jeste veliki problem.

Kultura pisanog komuniciranja podrazumijeva pristojno ime u emailu, ako je mail adresa info@…. onda potpis treba biti punim imenom i prezimenom. Ovo ističem jer često dobijam emailove od onih koji se ne potpisuju.

Kad se javljate nekome pretpostavite da taj netko dobija stotine mailova dnevno i da mnogo znači kad napišete SUBJECT ili naslov maila. Čisto da čovjek na prvu zna o čemu se radi.

Stara dobra pravila tipkanja bilo kakvog dokumenta nismo utvrdili.

Oni koji studiraju ili su nekad studirali trebali bi znati. Za one koje su propustili dovoljno je poštivati nekoliko osnovnih pravila:

 • Zna­ko­vi in­ter­pun­kci­je (.,;:!?) ku­ca­ju se ODMAH iza po­slje­dnjeg slo­va u riječi, a iza njih se ku­ca je­dan ra­zmak
 • Na kra­ju pa­su­sa, iza zna­ka in­ter­pun­kci­je ne tre­ba ku­ca­ti ra­zmak, nego samo znak za no­vi red (En­ter)
 • I­zmeđu dvije reči ku­ca se is­ključivo je­dan ra­zmak
 • Prije otvorenih navodnika ili za­gra­de ku­ca se ra­zmak, a iza se ku­ca tekst koji je pod navodnicima tj. u zagradi. Znak za za­tva­ra­nje na­vo­da i za­tvo­re­na za­gra­da kucaju se iza poslednjeg slo­va u tekstu (bez razmaka!!)
 • Ari­tme­tički zna­ko­vi (+ – x : =) uvijek se ku­ca­ju kao sa­mos­tal­ne riječi, sa ra­zma­kom ispred i iza njih
 • Pro­ce­nt i pro­mil (%, ‰), ako sto­je uz broj, ku­ca­ju se bez ra­zma­ka (npr. 100%)
 • Da­tu­m se is­pi­su­je u re­do­slije­du bro­je­va: dan, mje­sec i go­di­na. Ispisuje se s točka­ma i bez ra­zma­ka (5.2.2012.). Nu­le u bro­ju da­na i mje­se­ca se ne ku­ca­ju, ma­da pos­to­je pravila od­stu­pa­nja u te­hničkim do­ku­men­ti­ma (05.02.2012.)
 • Slo­vo đ je slovo đ i ni­kad se ne tre­ba ku­ca­ti kao dvo­znak dj

Boljoj poslovnoj komunikaciji i pismenosti željeli su doprinijeti i u Coca-Coli, stoga su napisali „Jezični priručnik“ i besplatno ga podijelili sa nama.

Preuzmite i iskorištavajte što je više moguće!

Foto: Coca-Cola HBC Hrvatska

Irena Omazic

Vodila PR i Social Media kampanje za domaće brendove, političke stranke, nevladine organizacije. Piše blog o odnosima s javnošću, komunikaciji i društvenim mrežama na PublicRelations.ba. Trenutno je blogerica u One World See o ljudskim pravima na internetu.

You may also like...

3 Responses

 1. Svaka čast. Nikad nije na odmet pričati o bontonu. 🙂 Ovi trikovi mnogo znače. Sve ove greške se jako često javljaju u poslovnoj komunikaciji. Samo jedno pitanje. Da li je autor posve siguran oko formata datuma? Uglavnom sam viđao da se datum piše u formatu dd. mm. gggg. (sa razmakom poslije tačke). Prema tome, datum treba napisati 5. 2. 2012.
  To pitam jer mi je to najveća nedoumica. Unaprijed hvala na odgovoru.
  Srdačan pozdrav!

 1. 14/11/2012

  […] Neobična praksa u email komunikaciji ne staje na pogrešnim adresama. Ima toga još. O kulturi komuniciranja već sam napisala nekoliko redaka, ali nikad nije dovoljno isticati pristojnu praksu koju bi […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.