Tagged: marketing

Neuromarketing 0

Neuromarketing

Neuromarketing je novo područje marketinga koje proučava: konativne, kognitivne, afektivne odgovore na stimulacije marketinškim elementima