Tagged: marketing

Koje se reklame sjećate iz 2011. 2

Koje se reklame sjećate iz 2011.

Svakim smo danom izloženi desecima reklama svih vrsta za sve i svašta i teško je ne vidjeti reklamu iako niste ciljna publika nekog oglašivača.

Neuromarketing 0

Neuromarketing

Neuromarketing je novo područje marketinga koje proučava: konativne, kognitivne, afektivne odgovore na stimulacije marketinškim elementima