Category: Edukacija

3

Adrema: Osnovni PR alat

Adrema je lista medija koja se u odnosima s javnošću koristi kod slanja priopćenja za javnost, sazivanje konferencija, ugovaranje intervjua za klijente.