Category: Case study

Kako donijeti etički tešku odluku? 0

Kako donijeti etički tešku odluku?

Etička dilema u poslovnom odlučivanju zahtijeva realnu analitizu situacije, sagledavanje mogućih posljedica odluke, potencijalnu štetu, ali i korist dosene odluke

Kako donijeti etički tešku odluku 2

[Case study] Nastup kompanija na društvenim mrežama

Nije više pitanje treba li neka kompanija biti prisutna na Facebooku, sad imamo problem sa neobičnom praksom u kojoj vlada mišljenje da je dovoljno pojaviti se i raditi nešto, nije bitno na koji način i s kakvim ciljem.